Email HostingSử dụng email xịn với tên miền của bạn [[email protected]].

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa

Chỉ với 19,000 /1 tháng, bạn đã có thể bắt đầu kết nối với khách hàng đối tác bằng email [tên_bạ[email protected]] rồi.


EMAIL PRO1

19,000/tháng

1 địa chỉ hộp thư

1 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT

Bảo mật tài khoản với tính năng xác thực 2 lớp

Giảm 50% phí dịch vụ SAP khi đăng ký kèm email

Tặng thêm đến 4 tháng sử dụng khi nâng cấp và gia hạn từ 2 năm trở lên

Chống Spam Out theo thời gian thực

Giải pháp Chống vi-rút và Chống thư rác

Mã hóa kết nối bằng chứng thực SSL

EMAIL PRO2

69,000/tháng

5 địa chỉ hộp thư

5 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT

Bảo mật tài khoản với tính năng xác thực 2 lớp

Giảm 50% phí dịch vụ SAP khi đăng ký kèm email

Miễn phí năm đầu sử dụng tên miền .online

Tặng thêm đến 4 tháng sử dụng khi nâng cấp và gia hạn từ 2 năm trở lên

Chống Spam Out theo thời gian thực

Giải pháp Chống vi-rút và Chống thư rác

Mã hóa kết nối bằng chứng thực SSL

EMAIL PRO3

119,000/tháng

15 địa chỉ hộp thư

10 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT

Bảo mật tài khoản với tính năng xác thực 2 lớp

Giảm 50% phí dịch vụ SAP khi đăng ký kèm email

Miễn phí năm đầu sử dụng tên miền .online

Tặng thêm đến 4 tháng sử dụng khi nâng cấp và gia hạn từ 2 năm trở lên

Chống Spam Out theo thời gian thực

Giải pháp Chống vi-rút và Chống thư rác

Mã hóa kết nối bằng chứng thực SSL

EMAIL PRO4

199,000/tháng

30 địa chỉ hộp thư

20 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT

Bảo mật tài khoản với tính năng xác thực 2 lớp

Giảm 50% phí dịch vụ SAP khi đăng ký kèm email

Miễn phí năm đầu sử dụng tên miền .online

Tặng thêm đến 4 tháng sử dụng khi nâng cấp và gia hạn từ 2 năm trở lên

Chống Spam Out theo thời gian thực

Giải pháp Chống vi-rút và Chống thư rác

Mã hóa kết nối bằng chứng thực SSL

EMAIL PRO5

399,000/tháng

80 địa chỉ hộp thư

80 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT

Bảo mật tài khoản với tính năng xác thực 2 lớp

Giảm 50% phí dịch vụ SAP khi đăng ký kèm email

Miễn phí năm đầu sử dụng tên miền .online

Tặng thêm đến 4 tháng sử dụng khi nâng cấp và gia hạn từ 2 năm trở lên

Chống Spam Out theo thời gian thực

Giải pháp Chống vi-rút và Chống thư rác

Mã hóa kết nối bằng chứng thực SSL

EMAIL PRO6

599,000/tháng

150 địa chỉ hộp thư

120 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT

Bảo mật tài khoản với tính năng xác thực 2 lớp

Giảm 50% phí dịch vụ SAP khi đăng ký kèm email

Miễn phí năm đầu sử dụng tên miền .online

Tặng thêm đến 4 tháng sử dụng khi nâng cấp và gia hạn từ 2 năm trở lên

Chống Spam Out theo thời gian thực

Giải pháp Chống vi-rút và Chống thư rác

Mã hóa kết nối bằng chứng thực SSL

Bạn đang quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi? Hãy chia sẻ mong muốn của bạn để chúng tôi phục vụ bạn!