Cloud Server

Bạn cần một server?

Chỉ từ 1,149,000 cho một tháng! Bạn đã có một server để bắt đầu go-live dự án.
Tùy nhu cầu phát triển, bạn có thể nâng cấp server lên chỉ trong 1 phút...


1,149,000/tháng

CS2 - Windows

Cloud Storage SSD 60 GB

RAM 4 GB

CPU 3 Core

1,489,000/tháng

CS3 - Windows

Cloud Storage SSD 80 GB

RAM 6 GB

CPU 3 Core

1,559,000/tháng

CS4 - Windows

Cloud Storage 80 GB

RAM 6 GB

CPU 4 Core

269,000/tháng

CS1 - Linux

Cloud Storage SSD 15 GB

RAM 1 GB

CPU 1 Core

409,000/tháng

CS2 - Linux

Cloud Storage SSD 20 GB

RAM 2 GB

CPU 1 Core

539,000/tháng

CS3 - Linux

Cloud Storage SSD 30 GB

RAM 2 GB

CPU 2 Core

819,000/tháng

CS4 - Linux

Cloud Storage SSD 40 GB

RAM 4 GB

CPU 2 Core

999,000/tháng

CS5 - Linux

Cloud Storage 60 GB

RAM 4 GB

CPU 3 Core

1,339,000/tháng

CS6 - Linux

Cloud Storage SSD 80 GB

RAM 6 GB

CPU 3 Core

Bạn đang quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi? Hãy chia sẻ mong muốn của bạn để chúng tôi phục vụ bạn!