Hosting"Lưu giữ giấc mơ của bạn".

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa

Chỉ với 69k/1 tháng, bạn đã có thể bắt đầu viết blog cá nhân, thiết kế website giới thiệu công ty hoặc khởi sự webshop ngay rồi.Cloud Host 1 - Windows

59,000/tháng

Website: 1

Dung lượng SSD: 1.500MB

Băng thông: 15GB

Miễn phí tên miền .XYZ năm đầu

Addon domain: 0

Part/Sub domain: 3

FTP account: Không giới hạn

SQL Server: 1

MySQL: 0

SSL: miễn phí

Sao lưu chủ động

Cloud Host 2 - Windows

79,000/tháng

Website: 1

Dung lượng SSD: 3.000MB

Băng thông: 30GB

Miễn phí tên miền .XYZ năm đầu

Addon domain: 0

Part/Sub domain: Không giới hạn

FTP account: Không giới hạn

SQL Server: 1

MySQL: 0

SSL: miễn phí

Sao lưu chủ động

Cloud Host 3 - Windows

109,000/tháng

Website: 1

Dung lượng SSD: 6.000MB

Băng thông: Không giới hạn

Miễn phí tên miền .XYZ năm đầu

Addon domain: 0

Part/Sub domain: Không giới hạn

FTP account: Không giới hạn

SQL Server: 3

MySQL: 1

SSL: miễn phí

Sao lưu chủ động

Cloud Host 4 - Windows

159,000/tháng

Website: 2

Dung lượng SSD: 9.000MB

Băng thông: Không giới hạn

Miễn phí tên miền .CLICK hoặc .ONLINE năm đầu

Addon domain: 1

Part/Sub domain: Không giới hạn

FTP account: Không giới hạn

SQL Server: 5

MySQL: 1

SSL: miễn phí

Sao lưu chủ động

Cloud Host 5 - Windows

249,000/tháng

Website: 4

Dung lượng SSD: 12.000MB

Băng thông: Không giới hạn

Miễn phí tên miền .CLICK hoặc .ONLINE năm đầu

Addon domain: 3

Part/Sub domain: Không giới hạn

FTP account: Không giới hạn

SQL Server: 9

MySQL: 1

SSL: miễn phí

Sao lưu chủ động

Cloud Host 6 - Windows

419,000/tháng

Website: 6

Dung lượng SSD: 20.000MB

Băng thông: Không giới hạn

Miễn phí tên miền .CLICK hoặc .ONLINE năm đầu

Addon domain: 5

Part/Sub domain: Không giới hạn

FTP account: Không giới hạn

SQL Server: 15

MySQL: 1

SSL: miễn phí

Sao lưu chủ động

Cơ Bản (Basic)

49,000/tháng

Litespeed Web Server

Bảng điều khiển cPanel

Terminal: Không

CPU: 1

RAM: 512MB

Lưu trữ SSD: 1.500MB

MySQL: 2

Băng thông: 20GB

Website: 1

Park/Subdomain: Không giới hạn

Sao lưu tự động có sẵn 1 bản

Email theo Hosting có sẵn

SSL miễn phí

Tiết Kiệm (Economy)

79,000/tháng

Litespeed Web Server

Bảng điều khiển cPanel

Terminal: Không

CPU: 1

RAM: 786MB

Lưu trữ SSD: 3.000MB

MySQL: 2

Băng thông: Không giới hạn

Website: 1

Park/Subdomain: Không giới hạn

Sao lưu tự động có sẵn 1 bản

Email theo Hosting có sẵn

SSL miễn phí

Thiết Yếu (Essential)

99,000/tháng

Litespeed Web Server

Bảng điều khiển cPanel

Terminal: Không

CPU: 1

RAM: 1.024MB

Lưu trữ SSD: 6.000MB

MySQL: 4

Băng thông: Không giới hạn

Website: 2

Park/Subdomain: Không giới hạn

Sao lưu tự động có sẵn 1 bản

Email theo Hosting có sẵn

SSL miễn phí

Cửa Hàng (Shop)

149,000/tháng

Litespeed Web Server

Bảng điều khiển cPanel

Terminal: Có

CPU: 1

RAM: 1.536MB

Lưu trữ SSD: 10.000MB

MySQL: 6

Băng thông: Không giới hạn

Website: 3

Park/Subdomain: Không giới hạn

Sao lưu tự động có sẵn 1 bản

Email theo Hosting có sẵn

SSL miễn phí

Doanh Nghiệp (Business)

269,000/tháng

Litespeed Web Server

Bảng điều khiển cPanel

Terminal: Có

CPU: 1

RAM: 2.048MB

Lưu trữ SSD: 15.000MB

MySQL: 10

Băng thông: Không giới hạn

Website: 4

Park/Subdomain: Không giới hạn

Sao lưu tự động có sẵn 1 bản

Email theo Hosting có sẵn

SSL miễn phí

Thương Mại Điện Tử (Ecom)

399,000/tháng

Litespeed Web Server

Bảng điều khiển cPanel

Terminal: Có

CPU: 1

RAM: 3.072MB

Lưu trữ SSD: 20.000MB

MySQL: 10

Băng thông: Không giới hạn

Website: 5

Park/Subdomain: Không giới hạn

Sao lưu tự động có sẵn 1 bản

Email theo Hosting có sẵn

SSL miễn phí

WP-ECONOMY

69,000/tháng

Website: 1

CPU: 1 Core

RAM: 1GB

Lưu trữ SSD: 3GB

Băng thông: Không giới hạn

Máy chủ: Việt Nam/Singapore

MySQL: 1

Redis Cache có sẵn

Quản lý multisite có sẵn

Giao diện wordpress bản quyền

SSL miễn phí

Sao lưu tự động 1 bản

WP-ESSENTIAL

99,000/tháng

Website: 2

CPU: 1 Core

RAM: 1.5GB

Lưu trữ SSD: 8GB

Băng thông: Không giới hạn

Máy chủ: Việt Nam/Singapore

MySQL: 4

Redis Cache có sẵn

Quản lý multisite có sẵn

Giao diện wordpress bản quyền

SSL miễn phí

Sao lưu tự động 1 bản

WP-SHOP

199,000/tháng

Website: 3

CPU: 1.5 Core

RAM: 2GB

Lưu trữ SSD: 12GB

Băng thông: Không giới hạn

Miễn phí tên miền năm đầu tiên

Máy chủ: Việt Nam/Singapore

MySQL: 6

Redis Cache có sẵn

Quản lý multisite có sẵn

Giao diện wordpress bản quyền

SSL miễn phí

Sao lưu tự động 1 bản

WP-BUSINESS

299,000/tháng

Website: 4

CPU: 1.5 Core

RAM: 3GB

Lưu trữ SSD: 18GB

Băng thông: Không giới hạn

Miễn phí tên miền năm đầu tiên

Máy chủ: Việt Nam/Singapore

MySQL: 8

Redis Cache có sẵn

Quản lý multisite có sẵn

Giao diện wordpress bản quyền

SSL miễn phí

Sao lưu tự động 1 bản

Tất cả các gói đã bao gồm

Hỗ trợ WordPress, Công nghệ bảo mật SSL, Ổ cứng lưu trữ SSD, HTTP/3 + PHP 8, Quản lý WordPress toàn diện, Tăng tốc với công nghệ LiteSpeed!


Unlimited Bandwidth

Băng thông không giới hạn

Unlimited Traffic

Truy cập không giới hạn!

1 Domain Free

1 tên miền miễn phí khi đăng ký dịch vụ lần đầu!


24/7 Free Support

Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật 24/7/365 ngày!

Free SSL Certifica

Bảo mật SSL miễn phí!

High Security

Hệ thống web host/server bảo mật cao!

Bạn đang quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi? Hãy chia sẻ mong muốn của bạn để chúng tôi phục vụ bạn!