Cloud Wordpress Hosting WP-ESSENTIAL 99.000 đ/tháng

Website: 2

CPU: 1 Core

RAM: 1.5GB

Lưu trữ SSD: 8GB

Băng thông: Không giới hạn

Máy chủ: Việt Nam/Singapore

MySQL: 4

Redis Cache có sẵn

Quản lý multisite có sẵn

Giao diện wordpress bản quyền

SSL miễn phí

Sao lưu tự động 1 bản

 

Bạn đang quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi? Hãy chia sẻ mong muốn của bạn để chúng tôi phục vụ bạn!