Cloud Windows Hosting Cloud Host 3 - Windows 109.000 đ/tháng

Website: 1

Dung lượng SSD: 6.000MB

Băng thông: Không giới hạn

Miễn phí tên miền .XYZ năm đầu

Addon domain: 0

Part/Sub domain: Không giới hạn

FTP account: Không giới hạn

SQL Server: 3

MySQL: 1

SSL: miễn phí

Sao lưu chủ động

 

Cloud Host 6 - Windows

419.000 đ/tháng


Cloud Host 5 - Windows

249.000 đ/tháng


Cloud Host 4 - Windows

159.000 đ/tháng


Cloud Host 2 - Windows

79.000 đ/tháng


Cloud Host 1 - Windows

59.000 đ/tháng


Bạn đang quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi? Hãy chia sẻ mong muốn của bạn để chúng tôi phục vụ bạn!