Cloud Windows Hosting Cloud Host 5 - Windows 249.000 đ/tháng

Website: 4

Dung lượng SSD: 12.000MB

Băng thông: Không giới hạn

Miễn phí tên miền .CLICK hoặc .ONLINE năm đầu

Addon domain: 3

Part/Sub domain: Không giới hạn

FTP account: Không giới hạn

SQL Server: 9

MySQL: 1

SSL: miễn phí

Sao lưu chủ động

 

Cloud Host 6 - Windows

419.000 đ/tháng


Cloud Host 4 - Windows

159.000 đ/tháng


Cloud Host 3 - Windows

109.000 đ/tháng


Cloud Host 2 - Windows

79.000 đ/tháng


Cloud Host 1 - Windows

59.000 đ/tháng


Bạn đang quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi? Hãy chia sẻ mong muốn của bạn để chúng tôi phục vụ bạn!