Cloud Server Windows CS2 - Windows 1.149.000 đ/tháng

Cloud Storage SSD 60 GB

RAM 4 GB

CPU 3 Core

 

CS4 - Windows

1.559.000 đ/tháng


CS3 - Windows

1.489.000 đ/tháng


Bạn đang quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi? Hãy chia sẻ mong muốn của bạn để chúng tôi phục vụ bạn!