Cloud Server Windows CS4 - Windows 1.559.000 đ/tháng

Cloud Storage 80 GB

RAM 6 GB

CPU 4 Core

 

CS3 - Windows

1.489.000 đ/tháng


CS2 - Windows

1.149.000 đ/tháng


Bạn đang quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi? Hãy chia sẻ mong muốn của bạn để chúng tôi phục vụ bạn!