Cloud Server Linux CS1 - Linux 269.000 đ/tháng

Cloud Storage SSD 15 GB

RAM 1 GB

CPU 1 Core

 

CS6 - Linux

1.339.000 đ/tháng


CS5 - Linux

999.000 đ/tháng


CS4 - Linux

819.000 đ/tháng


CS3 - Linux

539.000
500.000 đ/tháng


CS2 - Linux

409.000 đ/tháng


Bạn đang quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi? Hãy chia sẻ mong muốn của bạn để chúng tôi phục vụ bạn!