Cloud Server Linux CS6 - Linux 1.339.000 đ/tháng

Cloud Storage SSD 80 GB

RAM 6 GB

CPU 3 Core

 

CS5 - Linux

999.000 đ/tháng


CS4 - Linux

819.000 đ/tháng


CS3 - Linux

539.000
500.000 đ/tháng


CS2 - Linux

409.000 đ/tháng


CS1 - Linux

269.000 đ/tháng


Bạn đang quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi? Hãy chia sẻ mong muốn của bạn để chúng tôi phục vụ bạn!