Cloud Server Linux CS3 - Linux 500.000 539.000 đ/tháng

Cloud Storage SSD 30 GB

RAM 2 GB

CPU 2 Core

 

CS6 - Linux

1.339.000 đ/tháng


CS5 - Linux

999.000 đ/tháng


CS4 - Linux

819.000 đ/tháng


CS2 - Linux

409.000 đ/tháng


CS1 - Linux

269.000 đ/tháng


Bạn đang quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi? Hãy chia sẻ mong muốn của bạn để chúng tôi phục vụ bạn!