Blog Cách thêm một website mới trong IIS

Để thêm một website mới IIS, trước hết mở IIS ra
vào Control Panel, chọn Administrative Tools
( Control Panel\All Control Panel Items\Administrative Tools )click mở: Internet Information Services (IIS) Manager

Màn hình IIS mở ra, click chuột phải vào Sites, click Add web site...Đổi application pools, click chuột phải vào Application pools, click vào tên "Application pools" (trong hình trên sẽ click chọn likeshop.com) để đổi .NET framework từ 2.x sang 4.x nếu website của bạn sử dụng dot net framework 4.xclick OK để hoàn thành

 

Bạn đang quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi? Hãy chia sẻ mong muốn của bạn để chúng tôi phục vụ bạn!