Blog Không nhận máy chủ mail trên iPhone/iPad

Nguyên nhân: Khi máy chủ Email gia hạn Certificate dẫn đến thay đổi thông tin SSL, tuy nhiên Hệ điều hành IOS (Trên thiết bị IPhone/ IPad) vẫn lưu thông tin Certificate cũ (Chứng nhận SSL) nên không nhận diện được máy chủ Email để kết nối. Trường hợp này chỉ xảy ra đối với IPhone/ IPad cấu hình sử dụng Port SSL (465 và 993), còn nếu cấu hình Port 25 (SMTP) và 143 (IMAP) thì sẽ không ảnh hưởng vấn đề này.

Cách xử lý:

1. Nếu vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng SSL (Tức port 465 và 993): Gỡ bỏ cấu hình Email cũ trên thiết bị và cấu hình lại (Chỉ thực hiện 1 lần duy nhất mà thôi). Sau khi cấu hình lại, thiết bị sẽ tự cập nhật Certificate mới, nhận diện máy chủ Email và việc giao dịch Email sẽ hoạt động bình thường.2. Thiết lập SMTP và IMAP(Tức Port 25 và 143): Trong cấu hình Email trên thiết bị, vui lòng cấu hình SMTP với Port 25 và IMAP 143 để bỏ qua xác minh Certificate, thiết bị sẽ kết nối tới máy chủ Email và giao dịch Email.

 

Bạn đang quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi? Hãy chia sẻ mong muốn của bạn để chúng tôi phục vụ bạn!