Blog Thêm Secured Seal vào website

Sau khi đã hoàn tất cấu hình SSL cho website, bạn có thể gắn thêm Secured Seal lên website để tăng độ tin cậy của website đối với khách hàng khi họ truy cập.

Tuy nhiên để thực hiện bạn cần sự hỗ trợ của bộ phận lập trình (đơn vị đã viết mã nguồn và thiết kế website).

Bước 1: Nhận mã HTML của Secured Seal

- Đối với chứng thư số GlobalSign, bạn truy cập theo đường dẫn https://www.globalsign.com/en/ssl/secure-site-seal/.

- Đối với chứng thư số Comodo, bạn truy cập theo đường dẫn https://ssl.comodo.com/site-seal.php.

- Đối với chứng thư số GeoTrust, bạn truy cập theo đường dẫn https://www.geotrust.com/support/seal/agreement/installation-instructions/.

- Đối với chứng thư số Symantec, bạn truy cập theo đường dẫn https://www.symantec.com/ssl/seal-agreement/install.jsp.

Bạn cần lưu ý các thông tin sau khi thực hiện với GeoTrust/Symantec:

Website URL hoặc Common Name: Nhập vào tên miền của chứng thư số.
Lưu ý: Chỉ nhập tên miền, không nhập https:// hoặc http://. Đối với chứng thư số SAN, nhập vào tên miền chính của chứng thư số, ví dụ: www.viettri.com.vn hoặc mail.viettri.com.vn hoặc *.viettri.com.vn
Nhấn nút I accept. Create script. để tạo ra mã HTML cho Secure Seal.

Bước 2: Tích hợp vào website

Thực hiện chèn đoạn mã của Secured Seal vào mã nguồn website tại vị trí bạn muốn hiển thịSau xóa cache trình duyệt và truy cập lại, Secured Seal sẽ được hiển thị ngay vị trí mà bạn đã paste HTML code

 

Bạn đang quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi? Hãy chia sẻ mong muốn của bạn để chúng tôi phục vụ bạn!