Blog Cài đặt SSL cho mail trên Icewarp server

Để cài đặt SSL Certificate, bạn sẽ cần 4 file sau:
– Key file/Public key/RSA key: dùng để tạo ra file CSR.
– Certificate Request (CSR): chứa thông tin của domain cần xin certificate. File này được sử dụng để gửi cho tổ chức cấp phát SSL chứng thực thông tin.
– Certificate (CRT): file này sẽ do các tổ chức cấp phát SSL kiểm tra và sau khi hoàn thành quá trình kiểm tra thông tin domain hoặc tổ chức của bạn sẽ cấp phát cho bạn.
– Intermediate Chain (CRT) hay còn gọi CA Certificate: file này chứa thông tin về cấu trúc của các tổ chức cấp phát SSL link tới tên miền của bạn. File này bạn có thể download tại website của các tổ chức cấp phát SSL, tùy theo từng loại certificate bạn sẽ có những Intermediate Chain riêng.

Để cài đặt SSL cho mail, sau khi đăng nhập vào máy chủ với quyền Administrator, bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:

1.Tạo thư mục chứa Private key và Certificate (CRT)

Tải các file .crt hoặc .pem mà bạn nhận được từ Mắt Bão file và private.key (nếu chưa có sẵn) lên server, đưa vào trong thư mục \IceWarp\config\_certs(đây là thư mục mà bạn đã tạo ra để chứa CSR và private key nếu bạn có thực hiện theo như Hướng dẫn tạo CSR cho Icewarp Mail server).

Lúc này trong thư mục trên giả dụ chúng ta sẽ có 3 file: private.key, Certificate, Intermediate Chain (.crt hoặc .pem). Nếu đúng thì trong thư mục này sẽ có thêm file CSROutput.txt tuy nhiên bạn không cần dùng file này nữa.

2.Cấu hình

Đăng nhập vào Icewarp Administrative Console với quyền cao nhất>>> vào mục System >>> Certificates.


Tại tab Server Certificates: Nhấn nút Add để mở ra cửa sổ nhập chứng thư. Sau đó nhập vào địa chỉ IP của server, và đường dẫn đến file .crt hoặc .pem như bước trên >>> OK.Tại tab CA Certificates: tương tự như trên chúng ta cũng nhấn Add >>> đường dẫn đến file .crt hoặc .pem >>> OK.3.Kiểm tra SSL Certificate

Bạn cũng nên thực hiện kiểm tra lại bằng cách công cụ phân tích SSL trên Internet như:

- SSL Checker

- COMODO SSL Analyzer

Tham khảo thêm tại : How to Install SSL Certificate on IceWarp Server

 

Bạn đang quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi? Hãy chia sẻ mong muốn của bạn để chúng tôi phục vụ bạn!