Blog Sử dụng Forwarding thay thế Mailing list

Trước tiên, chúng ta cũng nên nhắc lại khái niệm Mailing lists là gì?

Mailing lists là nơi bạn tạo và quản lý danh sách gửi thư.
Tùy theo nhu cầu sử dụng mà bạn có thể hiểu đơn giản Mailing lists: khái quát là một phương tiện để gửi một thư tới nhiều người cùng một lúc và thông thường được sử dụng cho việc phổ biến các thông báo chung hay nội dung thảo luận của các diễn đàn...
Trang Mailing list này sẽ giúp bạn hiểu chính xác, tường tận hơn về phương tiện trên.

Riêng đối với dịch vụ mail trên Server Mail dành cho Web-hosting (Mail tách rời) thì chức năng này lại không thể vận hành. Trường hợp nếu bạn muốn dùng Mailing list để thực hiện gửi thư theo dạng nhóm thì bạn có thể thao tác theo cách sau:

Bước 1: Khởi tạo một địa chỉ Email

Trên giao diện quản trị mail bạn click chọn Create Email Address để khởi tạo mail mới.Sau đó hãy nhập đầy đủ thông tin cần thiết >>> click OK để hoàn tất việc khởi tạo.Bước 2: Cấu hình Forwarding

Chọn địa chỉ mail để cấu hình Forwarders >>> thêm vào các địa chỉ email trong nhóm.Tiếp theo >>> chọn kích hoạt Switch on mail forwarding để thực hiện thêm các địa chỉ email vào danh sách gửi nhóm vào trong khung Forward incoming messages to the following email address >>> click OKVậy là chúng ta đã hoàn tất các bước thiết lập 1 địa chỉ email sử dụng chức năng forward email để thay thế Mailing list.

Phương pháp này hạn chế ở việc chỉ đáp ứng nhu cầu căn bản của việc sử dụng Mailing list đó là gửi thư nhóm mà thôi. Các tính năng khác của một Mailing List như chặn email từ ngoài gởi vào, tự động remove địa chỉ chết, thay đổi header…, rất tiếc hệ thống không hỗ trợ.

Tuy nhiên, nếu bạn có nhu cầu sử dụng Mailing List thật sự hãy tham khảo dịch vụ Email Plus và Email Server Riêng của chúng tôi.

 

Bạn đang quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi? Hãy chia sẻ mong muốn của bạn để chúng tôi phục vụ bạn!